Укр


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Ці Загальні умови користування та юридична інформація (надалі Загальні умови) застосовуються до веб-сайту Бонд Делівері (надалі Бонд), доменом якого є  https://bond.delivery/, і пов'язаного з ним мобільного додатку (надалі - ДОДАТОК), а також всіх пов'язаних із ним сайтів або сайтів, на які можна перейти за посиланням, опублікованим Бонд.

Перш, ніж використовувати сайт або Додаток, ви повинні прийняти ці умови та погодитися з ними. Якщо ви не згодні з цими умовами, утримайтеся від використання сайту чи Додатку.

Цим документом Бонд надає користувачам (надалі Користувач або Користувачі) доступ до веб-сайту та мобільного додатку Бонд (надалі разом іменуються Платформа).

Визначення понять

Для цілей цих Загальних умов та для уникнення непорозумінь у спірних ситуацій у майбутньому, нижче наведені визначення понять, що використовуються у цих Загальних умовах.

Веб-сайт  веб-сайт компанії Бонд, що розміщений за адресою:  https://bond.delivery/

Мобільний додаток  компютерна програма у вигляді онлайн-сервісу, за допомогою якої здійснюється доступ до Платформи та яка дозволяє використовувати функціонал Платформи щодо доступу до інформації про товари або послуги Партнерів, розміщення Замовлень.

Платформа  технологічна платформа, що дозволяє за допомогою Мобільного додатку та / або Веб-сайту Партнерам пропонувати або розміщувати інформацію про свої товари з метою подальшого їх продажу Користувачам, а Користувачам дає можливість здійснювати пошук відповідних товарів  або послуг та розміщення Замовлень щодо таких товарів або послуг.

Замовлення/ Доручення  розміщене Користувачем за допомогою Платформи (з використанням Мобільного додатку та / або Веб-сайту) доручення щодо придбання та/або доставки певних товарів або надання певних послуг.

Партнер  субєкт господарювання, який за допомогою Платформи розміщує інформацію про свої товари або послуги з метою їх подальшого продажу Користувачам.

Користувач  будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність та є зареєстрована на Платформі (за допомогою Мобільного додатку або Веб-сайту).

Кур'єр  зареєстрована у Мобільному додатку самозайнята фізична особа або фізична особа-підприємець, яка самостійно, власними силами та на власний ризик займається виконанням доручень Користувачів щодо доставки Замовлень, діючи при цьому від імені та в інтересах Користувачів.

Послуги Кур'єрів  послуги, що надаються Курєрами з виконання доручень Користувачів.

Послуги Бонд  послуги щодо надання Користувачам доступу до Платформи.


1. Предмет

Бонд технологічна компанія, основною діяльністю якої є розробка й управління технологічною платформою, яка дозволяє певним місцевим закладам пропонувати свої продукти та/або послуги за допомогою мобільного додатка (надалі ДОДАТОК). Крім того, в разі розміщення відповідного запиту в ДОДАТКУ користувачами ДОДАТКА та клієнтами відповідних місцевих закладів, Бонд виступає в ролі посередника для здійснення запланованої або негайної доставки продуктів.

Бонд розробила Платформу, за допомогою якої різні продавці, з якими Бонд може укласти комерційну угоду на використання Платформи, рекламують до продажу різноманітні продукти та/або послуги, а Користувачі можуть розмістити запит на покупку й/або отримання продуктів і послуг у таких продавців особисто за допомогою доручення, наданого ними третій особі при розміщенні замовлення через Платформу.

У таких випадках Бонд виступає в ролі звичайного посередника і тому не може брати та не бере на себе жодної відповідальності за якість продуктів або за належне надання послуг, які пропонуються безпосередньо продавцями або такими третіми особами. Користуючись Платформою Користувачі визнають, що Бонд не надає логістичні послуги, послуги з постачання будь-яких товарів,  медичні та пов'язані з ними інформаційно-консультаційні послуги, не виконує роль транспортної компанії, не здійснює виконання Замовлень Користувачів, а такі логістичні послуги, послуги з постачання товарів, медичні та пов'язані з ними інформаційно-консультаційні послуги, здійснюються незалежними третіми особами, які не є співробітниками компанії Бонд. Таким чином, Курєри представляють собою мережу самозайнятих професіоналів, які співпрацюють із Бонд. Коли вони готові надавати свої послуги, вони входять у свій обліковий запис на Платформі Бонд та зобов'язуються протягом певного періоду часу надати послугу, доручену їм Користувачем за допомогою вищезгаданого доручення. У цих Загальних умовах користування Користувачі й Курєри іменуються Користувачами Платформи.

2. Умови користування

Отримуючи доступ до Платформи та добровільно створюючи профіль, усі Користувачі підтверджують і однозначно погоджуються з цими Загальними умовами користування та співпраці.

Загальні умови вважаються укладеними в порядку статті 642 ЦК України та набувають юридичної сили договору з моменту акцептування Користувачем Загальних умов у порядку, передбаченому вище. У випадку акцептування Загальних умов Користувач та Бонд гарантують одне одному, що кожен з них володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Загальних умов.

Підтверджуючи Замовлення засобами Платформи, Користувач підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з цими Загальними умовами в редакції, чинній на момент здійснення Замовлення.

Бонд може час від часу змінювати Загальні умови. Відповідні зміни набувають чинності після публікації Бонд оновлених Загальних умов чи політики з внесеними виправленнями за адресою:  https://bond.delivery, а також для пов'язаного із ним мобільного додатку.

3. Доступ і реєстрація Користувачів

Щоб зареєструватися на Платформі, Користувач повинен надати свій номер телефону. Після завершення процесу реєстрації всі Користувачі отримають доступ до свого профілю, а також зможуть заповнювати та редагувати його на власний розсуд, добавити дані своєї платіжної картки.

Бонд не зберігає платіжні дані Користувачів їхня обробка та зберігання здійснюється постачальником платіжних послуг, як зазначено в цих Умовах.

Користувачі є єдиними власниками контенту, опублікованого ними на Платформі. Крім того, зареєструвавшись на Платформі і погодившись із цими Умовами, Користувач безкоштовно надає Бонд всесвітню, безвідкличну ліцензію з правом передачі щодо опублікованого ним контенту з правом надавати за субліцензією, використовувати, копіювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати, публікувати й експлуатувати контент у будь-який спосіб, який Бонд вважатиме доцільним, без необхідності здійснювати будь-які виплати за таке використання;  в тому числі передавати номер телефону Користувача Партнеру та Кур'єру для виконання замовлення. Сповіщення Користувача при цьому не є обовязковим.

Користувачі зобов'язуються не розкривати дані свого облікового запису і не дозволяти доступ до нього третім особам. Користувачі несуть повну відповідальність за будь-яке використання таких даних або сервісів Сайту третіми особами, включаючи заяви й/або контент, опубліковані на Платформі, або за будь-які інші дії з використанням їх імені користувача й/або чи пароля.

Бонд не може гарантувати особистість зареєстрованих користувачів і, отже, не несе відповідальності за використання особистості зареєстрованого Користувача незареєстрованими третіми особами. Користувачі зобов'язуються негайно повідомити Бонд, використовуючи канали зв'язку, надані Бонд, в разі, якщо їх облікові дані вкрадені, розголошені або загублені.

Оскільки Бонд не може гарантувати особистість зареєстрованих користувачів, Користувачі зобов'язані інформувати Бонд, якщо у них є докази того, що кредитна картка, пов'язана з їх профілем Бонд, була вкрадена та/або використовується третіми особами із шахрайською метою. Отже, оскільки Бонд та платіжна платформа, що використовується нею, вдаються до активних дій для захисту користувачів за допомогою відповідних заходів безпеки, то в разі, якщо Користувач не повідомить Бонд про зникнення карти, Бонд не нестиме відповідальності за використання карти із шахрайською метою, яке може бути здійснено третіми особами з облікового запису Користувача. У разі крадіжки, грабежу або підозри на неправомірне використання кредитної картки Бонд рекомендує Користувачам повідомляти про це в поліцію.

Бонд зобов'язується допомагати Користувачам і співпрацювати з компетентними органами, якщо це буде потрібно для надання надійних доказів неправомірного платежу. У випадку шахрайства Бонд залишає за собою право вжити відповідних заходів, якщо неправомірне використання веб-сайту призвело до негативних наслідків для Бонд.

4. Робота сервісу. Умови виконання доручень

Коли зареєстрованому Користувачеві потрібна допомога з дорученням, він повинен перейти на онлайн-платформу або у відповідний додаток Бонд та розмістити запит на послугу за допомогою зазначених електронних методів. Базова послуга кур'єрської доставки включає в себе отримання замовлених продуктів і їх подальшу доставку за адресами, вказаними Користувачем, за умови, що ці адреси розташовані в межах території, де представлен Бонд.

Користувачі повинні надати максимально вичерпну та детальну інформацію про послугу, пов'язану з дорученням.

Користувач звільняє Бонд й Курєра від відповідальності за недбалість або помилку в інструкціях, наданих Користувачем для покупки продукту у фізичному закладі від його імені. Отже, Користувач несе витрати, пов'язані з наданням на Платформі неправильних інструкцій щодо продуктів (наприклад, неправильної адреси або продукту).

Якщо на Платформі вказана ціна продукту/послуги, вона може бути орієнтовною, як обумовлено в розділі 7 цих Загальних умов використання Платформи.

Якщо продукт і/або послуга недоступні, Партнер повинен зателефонувати Користувачеві, щоб обговорити наявні варіанти. Якщо Користувач не приймає жоден з варіантів, запропонованих Партнером, тобто він не зацікавлений в альтернативних варіантах, він повинен прийняти політику скасування, викладену в цих Загальних умовах користування.

Курєр повинен виконати доставку Користувачеві в точний час і в місце, визначені Користувачем. Якщо Користувач відсутній в обумовленому місці доставки, Курєр повинен зберігати продукт протягом 15 хвилин. Якщо Користувач не зʼявився в обумовленому місці доставки, він повинен сплатити 100% вартості базової послуги кур'єрської доставки і вартість продукту, якщо він був придбаний або замовлений через Курєра за запитом Користувача, а також повинен сплатити вартість такої послуги для отримання продуктів, що не були доставлені. За жодних обставин Курєр не нестиме відповідальності за псування або закінчення терміну придатності продукту, пов'язаного з дорученням.

5. Повернення нешвидкопсувних продуктів

Якщо Користувач бажає повернути нешвидкопсувний продукт або пред'явити претензію про надання послуги, не обмежуючи при цьому право Бонд обробити повернення або претензію в ролі посередника, кінцеву відповідальність завжди несе продавець, у якого була зроблена покупка. Якщо Користувач отримує право на відшкодування вартості покупки, продавець самостійно обирає спосіб повернення грошових коштів (готівкою, на кредитну карту, за допомогою ваучера на покупки в закладі тощо), в тому числі в разі, якщо відшкодування від імені місцевого продавця виплачує Бонд. Отже, повернення нешвидкопсувного продукту, придбаного Курєром відповідно до доручення, отриманого від Користувача, в будь-якому випадку регулюється політикою повернення продавця.

Якщо Користувач бажає виконати повернення нешвидкопсувних продуктів, оскільки доставлені продукти не відповідають замовленню, здійсненому через Платформу, він повинен надати фотографію доставленого замовлення та перелік неправильних або недоставлених продуктів, а також інші докази розбіжностей між доставленим продуктом і замовленим продуктом. Рішення про доцільність повернення приймається продавцем. У разі виникнення спору, Користувач повинен проінформувати про це Бонд за допомогою методів, наданих Бонд для цієї мети.

6. Платіжні платформи

Оплата продуктів і/або послуг, які пропонуються на Платформі, продаються особисто в ресторанах і/або закладах і потім доставляються Користувачам, здійснюється на ім'я Бонд, яка пізніше передає оплату до ресторанів і/або закладів, з якими у неї підписано комерційну угоду. Відповідні ресторани та/або заклади уповноважують Бонд приймати платежі від їх імені. Таким чином, оплата вартості будь-якого продукту (наприклад, їжі, напою, подарунка тощо), здійснена на користь Бонд, звільняє Користувача від зобов'язання сплатити зазначену вартість відповідним ресторанам і/або закладам.

Аналогічно, оплата, здійснена Користувачем, звільняє його від будь-яких зобов'язань перед Курєром, оскільки здійснення Користувачем оплати в повному обсязі звільняє Користувача від будь-яких зобов'язань, які він може мати перед ресторанами та/або закладами та/або Курєрами.

Платежі, здійснені Користувачами за продукти та/або послуги, надходять на рахунки Бонд через електронні платіжні системи.

За допомогою платіжного провайдера, залученого із цією метою, і виключно для цілей перевірки наданих платіжних засобів, Бонд залишає за собою право, з метою запобігання шахрайству, виконати попередню авторизацію платежу за продукти, замовлені через Платформу. Така попередня авторизація у жодному разі не є оплатою повної суми замовлення, яка здійснюється виключно після того, як товари будуть надані Користувачеві, або з інших причин, викладених у тексті цих Умов.

Якщо у Користувача виникли будь-які проблеми з виконанням його замовлення, він може звернутися до служби підтримки Бонд за допомогою методів, доступних для користувачів на Платформі.

7. Вартість продуктів і/або послуг, представлених на Платформі

Ціни на Платформі вказані з урахуванням застосованих податків і в валюті території, де знаходиться Користувач.

Проте вказані на Платформі Бонд ціни на продукти, що продаються в ресторанах і/або закладах, можуть бути тільки орієнтовними. У будь-якому випадку вони відповідають товарам, які продаються в ресторанах і/або закладах і встановлюються виключно такими ресторанами та/або закладами.

Користувач розуміє, що в будь-якому випадку ціна на деякі продукти може змінюватися в режимі реального часу в залежності від закладу, який їх продає, і від наявних товарних запасів.

8. Право на відкликання й анулювання замовлень

Безоплатне скасування замовлення можливе лише протягом перших 2-х хвилин з моменту його розміщення, а також у випадку, якщо ресторан прострочив передачу замовлення більш ніж на 15 хвилин від обумовленого ним часу.

Не підлягають скасуванню, або анулюванню замовлені лікарські засоби, оскільки відповідно до чинного законодавства вони не підлягають поверненню.

З огляду на характер послуги, яку пропонує Бонд, Користувач обізнаний про те, що після того, як Партнер або Курєр прийняв замовлення, виконання доручення на купівлю вважається розпочатим, і, отже, Користувач не може безкоштовно відкликати запит на надання послуги.

Загальна вартість скасування відображається на екрані Користувача після натискання кнопки Скасувати на Платформі.

У випадку з нехарчовими або нешвидкопсувними продуктами, якщо Курєр вже придбав замовлений продукт на момент розміщення запиту на скасування замовлення, Користувач може попросити Курєра повернути придбаний продукт. У цьому випадку Користувач повинен сплатити повну вартість покупки та доставки товарів, а також вартість послуги з повернення. Якщо Курєру вдалося повернути товар, його вартість буде повернена Користувачеві, який, як згадано вище, повинен оплатити вартість двох послуг з отримання та доставки, а також вартість послуги з повернення. У будь-якому випадку повернення повинно здійснюватися відповідно до політики повернення продавця, тому Користувач підтверджує, що він проінформований про те, що у випадку швидкопсувних продуктів (наприклад, продуктів харчування), повернення продуктів неможливе, і тому Бонд має право стягувати з Користувача як плату за продукт , вже придбаний Курєром згідно з отриманим дорученням, так і вартість наданих послуг доставки.

Якщо Користувач вказав неправильну адресу доставки, він може ввести нову адресу в будь-який час за умови, що вона знаходиться в тому ж самому місті, що і початкова адреса, і Бонд надає свої посередницькі послуги в цьому місті. Зміна адреси вважається розміщенням замовлення на нову послугу, при цьому Користувач погоджується сплатити відповідну суму за виконання нової доставки.

Бонд залишає за собою право скасувати замовлення без вказання поважної причини.  У разі якщо Бонд скасувала замовлення без поважної причини, Користувач має право отримати повернення сплаченої суми.

9. Ціна та спосіб оплати

Ціна продукту та/або послуги загалом має відповідати заявленій на Платформі. Однак Користувач обізнаний, що ціна на деякі продукти може змінюватися в режимі реального часу виходячи з наявності запасів у закладах, представлених на Платформі. У будь-якому випадку Користувач завжди буде проінформований про остаточну вартість перед здійсненням оплати.

Користувач може оплачувати товари й/або послуги готівкою або кредитною карткою. Для оплати за допомогою кредитної картки Користувач повинен надати дані картки через Платформу. Картка буде збережена як засіб платежу, пов'язаний із обліковим записом Користувача.

Бонд не зберігає номери карток на своїх серверах і може переглядати тільки останні чотири цифри карти. Повна інформація зберігається на серверах платіжного провайдера, який здійснює платежі від імені Бонд. Оплата кредитною карткою не передбачає жодних додаткових комісій. Всі платіжні операції проводяться відповідно до умов платіжної платформи, викладених у розділі 6.

У разі оплати готівкою, Користувач повинен сплатити вартість замовлення в місці доставки в момент доставки товару та/або після закінчення виконання доручення. Користувач не має права відмовитися від оплати вартості доставки та/або вартості замовленого товару. Користувач може відмовитися від сплати вартості послуг тільки в тому випадку, якщо він подав скаргу і вона була затверджена Бонд на момент здійснення доставки.

Якщо оплата вартості послуг з будь-якої причини не може бути списана/отримана з Користувача, його обліковий запис блокується до тих пір, поки не буде погашено заборгованість.

10. Придбання алкогольних напоїв

Користувачі, які розміщують через Платформу замовлення, яке передбачає покупку й/або доставку алкогольних напоїв, повинні бути повнолітніми. Це означає, що вони повинні бути не молодше віку, передбаченого місцевим законодавством, чинним на території, де Користувач розміщує замовлення. При розміщенні замовлення, яке включає алкогольні напої, Користувач підтверджує, що він досяг встановленого чинним законодавством віку. Якщо Користувач не може довести, що він досяг віку, встановленого місцевим законодавством, чинним на території, де Користувач розміщує замовлення, Бонд залишає за собою право відхилити замовлення на покупку й/або доставку алкоголю.

Це положення також застосовується до будь-якого іншого аналогічного продукту та/або послуги, які замовлені Користувачем через Платформу і які відповідно до чинного законодавства призначені для осіб старше 18 років.

Аналогічним чином, у тих випадках і в тих містах, в яких продаж і/або доставка алкогольних напоїв заборонена протягом певного проміжку часу, Користувач зобов'язується розміщувати замовлення тільки протягом часу, дозволеного чинним законодавством. Бонд залишає за собою право відхилити замовлення на покупку та/або доставку алкоголю поза межами дозволеного часового проміжку.

10. Товари з аптек

Відповідно до вимог чинного законодавства Бонд не продає та не рекламує препарати, призначені для лікування людей, через Платформу. Курєри діють в якості агентів Користувачів, які замовляють через Платформу безрецептурні препарати для лікування людей, і виконують доручення щодо отримання замовлених товарів.

У будь-якому випадку Бонд не несе відповідальності за використання Користувачами товарів, замовлених у розділі Аптека, а також за кількість і/або стан товарів, що відпускаються в аптеках.

Користувач обізнаний, що відповідно до чинного законодавства лікарські засоби не підлягають поверненню.

11. Геолокація

Бонд може збирати, використовувати та передавати дані про точне місцезнаходження, включаючи географічне розташування комп'ютера або мобільного пристрою Користувача в режимі реального часу, за умови, що це дозволено Користувачем. Бонд може збирати та використовувати вищезгадані дані про місцезнаходження для показу Користувачам розташування пункту одержання та/або доставки доручення. У зв'язку з цим, Користувачі прямо погоджуються на передачу геолокаційних даних іншим Користувачам і Постачальникам у будь-який момент часу з метою успішного виконання доручення.

Користувач несе відповідальність за надання правильних адрес отримання і доставки замовлених продуктів. У зв'язку з цим Бонд не несе відповідальності за помилки або неточності в адресах, наданих Користувачем.

12. Відповідальність Бонд

Користувачі несуть відповідальність за наявність необхідних послуг та обладнання для доступу до Інтернету та Платформи. Користувачі можуть повідомляти Бонд про будь-які інциденти або проблеми з доступом до Платформи, використовуючи доступні канали для зв'язку. Бонд вивчить проблему та надасть Користувачеві інструкції, які допоможуть якомога швидше вирішити проблему.

Бонд не контролює та не несе відповідальності за контент, завантажений Користувачами через Платформу. Відповідальність за законність такого контенту несуть Користувачі.

Бонд не несе відповідальності за перебої в роботі сервісу, помилки підключення, недоступність або несправність інтернет-сервісу, збої інтернет-з'єднання та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю Бонд.

Бонд не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп'ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Користувача або файлам чи документам, що зберігаються у ній, через:

13. Відповідальність за вміст Замовлень

Бонд не контролює (і не зобов'язана контролювати) порядок використання Платформи Користувачами. Отже, Бонд, не гарантує, що Користувачі будуть використовувати Платформу відповідно до цих Загальних умов користування або бути при цьому обачними й уважними. Бонд не перевіряє (і не зобов'язана перевіряти) особистість користувачів або правдивість, актуальність, повноту та/або справжність наданих ними даних.

Бонд не перевіряє продукти, надіслані або доставлені в рамках замовлень, розміщених на Платформі. Отже, Користувач і Курєр звільняють Бонд від будь-якої відповідальності, яка може виникнути в зв'язку з доступністю та/або транспортуванням продуктів, що вимагають певних дозволів або ліцензій, або продуктів, заборонених чинним законодавством. Якщо Бонд стане відомо, що Користувач і/або Курєр використовує/використовують Платформу для транспортування заборонених продуктів, Бонд може почати внутрішнє розслідування для встановлення фактів, вжити будь-яких необхідних правових дій та/або заблокувати відповідного Користувача або Курєра до завершення розслідування. Заходи, яких може вжити Бонд, включають надання відповідним установам інформації про Користувачів і Курєрів.

Бонд не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, які може виникнути в результаті незаконного використання Платформи Користувачами або через інформацію, надану Користувачами іншим Користувачам про свою особистість, яка не відповідає дійсності, втратила свою актуальність і/або є неповною або помилковою, в тому числі за будь-які збитки чи шкоду, які можуть виникнути через те, що Користувач видає себе за третю особу під час будь-якого обміну інформацією, що здійснюється через Платформу.  Зокрема, Бонд не несе відповідальності за використання Платформи або за розміщення замовлень третьою особою з облікового запису Користувача.

При цьому Бонд залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ певних Користувачів до Платформи, а також скасовувати, призупиняти, блокувати або видаляти певні типи контенту за допомогою відповідних технологічних інструментів, якщо Бонд стане відомо чи Бонд виявить ознаки того, що дії або інформація є незаконними або завдають шкоди правам чи власності третіх осіб. У зв'язку з цим Бонд може встановлювати будь-які фільтри, які можуть знадобитися для запобігання використання сервісу з метою завантаження незаконного або шкідливого контенту в Інтернет. Надаючи контент через Платформу, Користувачі передають Бонд всі права на використання контенту, що випливають з наданого таким чином контенту.

14. Відсутність гарантій щодо доручень або платежів

Бонд не надає жодних гарантій щодо достовірності, точності, новизни, надійності, законності або відсутності фактів порушення прав третіх осіб з боку Курєрів. У зв'язку з цим Користувачі підтверджують розуміння того, що БОНД це технологічна платформа, основною діяльністю якої є посередництво; іншими словами, це платформа, яка дозволяє Користувачам і Курєром контактувати один з одним. Отже, БОНД не бере на себе жодної відповідальності, яка витікає з інформації, наданої Курєрами, а також не бере на себе жодної відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, які можуть бути понесені ними у зв'язку з порушенням цих Загальних умов користування. Коли замовлення розміщується на Платформі і приймається Курєром, між Користувачем і Курєром встановлюються прямі відносини. Бонд не є стороною цих відносин і просто надає Платформу, що дозволяє Сторонам спілкуватися і розміщувати замовлення в необхідній кількості. Таким чином, Бонд за жодних обставин не несе відповідальності за доступність Курєрів або за коректне виконання доручень Курєрами.

Бонд не робить жодних запевнень або підтверджень щодо Курєрів, їх особистості або досвіду. Незважаючи на вищесказане, Бонд може проводити додаткові перевірки і впроваджувати процедури, спрямовані на перевірку або підтвердження особи Курєрів. У зв'язку з цим, якщо Користувач має статус Курєра, це просто означає, що вказаний Користувач пройшов відповідний процес реєстрації та прийняв ці Загальні умови користування та будь-які інші застосовні умови. Такий статус не передбачає ні сертифікації, ні підтвердження з боку Бонд щодо надійності, придатності та/або безпеки такого Користувача.

Тому Бонд рекомендує Користувачам завжди керуватися здоровим глуздом і бути пильними при делегуванні доручення конкретному Курєру.

Зареєструвавшись на Платформі, Користувачі погоджуються з тим, що будь-які претензії, які вони хочуть пред'явити щодо юридичної відповідальності, що виникає в результаті дій або бездіяльності інших Користувачів Платформи або третіх осіб, обмежуються такими Користувачами або третіми особами.

15. Оновлення Платформи та внесення змін

Бонд залишає за собою право в будь-який час і без попереднього повідомлення вносити зміни до цих Загальних умов користування. Користувачі повинні уважно прочитати ці Загальні умови при здійсненні доступу до Платформи. У будь-якому випадку прийняття Загальних умов є важливим кроком, який необхідно зробити перед здійснення доступу до сервісів і контенту, доступних за допомогою Платформи Бонд.

Крім того, Бонд залишає за собою право в будь-який час і без попереднього повідомлення оновлювати, змінювати або видаляти інформацію, що міститься на Платформі, в частині, що стосується макета, презентації та умов доступу, не беручи при цьому жодної відповідальності у зв'язку з такими діями. Бонд не гарантує відсутність помилок або перебоїв у доступі до Платформи або її контенту, а також не гарантує актуальність контенту. Незважаючи на вищевикладене, Бонд зобов'язується (за винятком випадків, коли це важко або неможливо) зробити всі кроки для виправлення таких помилок, відновлення зв'язку й оновлення контенту, щойно Бонд стане відомо про помилки, перебої або втрату контентом своєї актуальності.

16. Автономність положень

Якщо будь-яке з положень цих Загальних умов визнається таким, що втратило юридичну силу, або анульоване в силу закону, таке положення вилучається з тексту документа. Вилучення положення не впливає на юридичну силу інших положень і чинність цього документа.

17. Застосовне законодавство

Відносини між Бонд і Користувачем регулюються і тлумачаться відповідно до Загальних умов, тлумачення, дійсність і можливість застосування яких регулюються чинним законодавством України.